Vásárlási szerződés

A Panema Mummy&Me webáruházat Havas Tamásné egyéni vállalkozó (későbbiekben a webáruház üzemeltetője) működteti. 

a) Vásárló személye:

Vásárló az a személy, aki a www.panema.hu internetes webáruházon keresztül regisztálja magát, igénybe veszi a Panema Mummy&Me webáruház szolgáltatását, vagyis ezen az internetes felületen keresztül árut vásárol meg.

Ügyfélszolgálat:

Emailen keresztül:

Bercovici-Havas Katalin: kati@panema.hu email címen,

Frank-Bozóki Eszter: eszter@panema.hu email címen.

Telefonos ügyfélszolgálat:06-30-760-77-68 (9:30- 17.00-ig)

Információ: order@panema.hu

 

Az Panema Mummy&Me webáruház szerződési feltételei

A lentebb meghatározott feltételeket a Panema Mummy&Me webáruház üzemeltetője azzal a céllal fogalmazta meg, hogy részletesen és egyértelműen szabályozza a Panema Mummy&Me webáruház szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, világosan leírja a szolgáltató és vásárló jogait és kötelezettségeit.

A szerződéses feltételek a Panema Mummy&Me webáruház és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejévő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Panema Mummy&Me webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Térvénykényvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Panema Mummy&Me webáruház és a vásárló közöttlétrejévő szerződés létrejötte:

A Panema Mummy&Me Webáruház szerződési feltételeinek hatálya:

A Panema Mummy&Me webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy a Panema Mummy&Me webáruház Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. A szerződési feltételek, illetve azoknak módosulása, azoknak közzételekor lép életbe.A Panema Mummy&Me webáruház szerződési feltételei mindaddig hatályban vannak, amíg a Panema Mummy&Me webáruház webkereskedelmi szolgáltatást folytat a www.panema.hu internetes felületen keresztül.

A Panema Mummy&Me webáruház területi hatálya.

A Panema Mummy&Me webáruház üzemeltetője kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

A Panema Mummy&Me webáruház szolgáltatása

A Webáruház üzemeltetője az alábbi feltételek szerint nyújt a Panema Mummy&Me webáruházon keresztül webáruházi szolgáltatást:

Regisztráció:

A Panema Mummy&Me megrendelő oldalaihoz a www.panema.hu internetes felületen történő regisztráció során, a Vásárló adatai megadása után kap hozzáférést. A regisztráció adatait az Panema Mummy&Me webáruház rögzíti, a vásárlónak így a Panema Mummy&Me Webáruházban történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

Megendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az A Panema Mummy&Me webáruház hivatalos weboldalán a www.panema.hu oldalon, a kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg.

Szállítási Feltételek

 

Fizetési feltételek

A Vásárló jogai és kötelezettségei

A vásárló a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén a webáruház a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges kárunkat kénytelenek vagyunk a vásárlóra áthárítani.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot az alábbi esetekben:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a tíz munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Szavatosság, garancia

A ékszerekre fél év garancia vonatkozik. A garancia érvényesítéséhez a hibás terméket kérjük visszajuttatni székhelyünkre. A szavatosságot/garanciát csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul, az eredeti tanúsítvánnyal és/vagy garancialevéllel együtt küldi vissza. A garanciális igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre; a méretváltoztatásokra; a termék anyagából adódó egészségügyi hatásokra (pl, fémallergia); a különféle vegyszerek (kozmetikumok, tisztítószekrek, stb.) által okozott károsodásokra, elszineződésekre; a használatból eredő kopásra illetve korrodálásra. A javítás céljából visszajuttatott terméket megvizsgáljuk, és javítását a lehető legrövidebb időn belül megkezdjük. Ezen javítások Vásárló részére természetesen díjmentesek. Amennyiben a termék vizsgálata során kiderül, hogy a hiba valamely olyan okból keletkezett, melyre a garanciális igény nem érvényesíthető (lásd fentebb), az esetleges javítási illetve szállítási költség a Vásárlót terheli. Ebben az esetben a javítás megkezdése előtt a Vásárlót a várható költségekről tájékoztatjuk. Amennyiben a Vásárló ebben az esetben nem kéri a javítás elvégzését, a terméket visszajuttatjuk a Vásárlóhoz. A garanciális ügyintézés további részleteire a PTK-ban, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben, illetve a 151/2003 (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.